Allmänna villkor

Välkommen till Spel utan Spelpaus! Innan du använder vår webbplats, vänligen läs igenom följande allmänna villkor noggrant. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar och godkänner dessa villkor i sin helhet. Om du inte samtycker till någon del av villkoren bör du avstå från att använda webbplatsen.

Användaråtagande

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att använda den på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Du samtycker också till att inte missbruka webbplatsen eller använda den för olagliga ändamål.

Innehåll och information

Allt innehåll och information som tillhandahålls på Spel utan Spelpaus är endast för informativa och utbildande ändamål. Vi strävar efter att ge korrekt och uppdaterad information, men vi kan inte garantera dess fullständighet eller tillförlitlighet. Användningen av informationen på egen risk.

Ansvarsfriskrivning

Spel utan Spelpaus friskriver sig från allt ansvar för skador, förluster eller negativa konsekvenser som kan uppstå vid användning av webbplatsen eller relaterat till informationen som tillhandahålls. Vi ansvarar inte heller för innehållet på externa länkar eller för eventuella problem som kan uppstå vid användning av sådana länkar.

Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar utgör ditt godkännande av de reviderade villkoren.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på Spel utan Spelpaus, inklusive text, bilder, logotyper och grafik, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera eller på annat sätt använda innehållet utan vårt uttryckliga tillstånd.

Genom att använda Spel utan Spelpaus-webbplatsen samtycker du till att följa dessa allmänna villkor. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss. Tack för att du valt att besöka oss!